mr ph Dragana Milovanović

Licencirani praktičar Bahovog isceljenja

+381-62-17-97-437

BAHOVE KAPI
Dobro došli u HERBADA carstvo u kom se nalazi čak 38 Bahovih cvetnih preparata. Predstavljamo vam svaki cvet pojedinačno. Rock Rose je namenjen svima onima koji su užasnuti, imaju ekstremni strah i paniku. Mimulus je odličan za svakodnevne strahove, on je preparat za hrabrost. Cherry Plum je za one koji osećaju da gube kontrolu nad sobom i imaju strah da bi zbog toga mogli da povrede sebe i druge. Aspen otklanja strah i strepnju iz nepoznatog razloga. Red Chesnut je idealan za lica koja osećaju strepnju, strah ili brigu za svoje bližnje. Cerato je cvet za one koji nisu sigurni u svoju procenu i odluku. Sclerantus pomaže neodlučnim i nesigurnim licima koja imaju nedostatak ravnoteže. Gentian je super cvet za obeshrabrenost pred preprekom ili izazovom. Gorse je preparat za neosnovanu bezbrižnost, pesimizam i one koji govore "o kakva korist od toga". Hornbeam uklanja umor koji nastaje samim razmišljanjem o budućim obavezama. Wild Oat je super cvet za ljude koji su nesigurni po pitanju šta bi radili u životu. Clematis je Bahov cvet za one koji su opterećeni sanjarenjem o budućnosti, ali za lica koja osećaju ravnodušnost, pospanost, dekoncentraciju. Honeisucle cvet je namenjen onima koji žive u prošlosti. Wild Rose uspešno otklanja apatiju, malodušnost, i pomaže da se prepustite svemu što se događa. Olive je za totalnu iscrpljenost i gubitak energije, ali i  za nastali umor posle nekog napora. White Chesnut pomaže ljudima da se reše brige, stalnih misli kojih bi se rado oslobodili, a ne mogu. Mustard je cvet za naglu depresiju i mračno raspoloženje bez ikakvog razloga. Chesnut Bad je idealan za sve one koji imaju sklonost ka ponavljanju grešaka, ali i nesposobnost da iz njih nauče važne lekcije. Water Violet pomaže povučenim ljudima, ali i onima koji su ponosni, rezervisani, samodovoljni. Impatiens je odličan preparat za nestrpljive i ubrzane ljude, uklanja razdražljivost, jaku unutrašnja napetost i pomaže nam da postanemo strpljivi. Heather je cvet za ljude koji su opsednuti sobom i koji pričaju samo o sebi. Agrimoni je veoma dobar preparat za unutrašnju bol i patnju koju postepeno uklanja iz vaše duše. Centauri je Bahov cvet namenjen ljudima koji ne znaju reći ne. Walnut je ekstra preparat za zaštitu od promena i spoljnih uticaja. Holi uklanja sve vidove agresije prema drugima, ljubomoru, mržnju, sumnjičavost, inat, zlobu. Larch je namenjen svima koji imaju neizgrađeno samopouzdanje. Pine je cvet za osećaj krivice i preteranu odgovornost. Elm je odličan za akutnu krizu samopouzdanja. Sweet Chesnut je za slomljena srca, očaj, kada čovek misli da nema izlaza i kada oseća unutrašnju bol. Star of Betlehem je Bahov cvet za šok i tugu posle gubitka ili lične traume. Willow je za one koji su skloni samosažaljenju, krivljenju drugih, ogorčenosti. Oak je cvet za snažne i sposobne ljude koji prelaze svoje granice. Crab Apple je namenjen onima koji su nezadovoljni svojim izgledom i koji su opterećeni čistoćom. Chicori je veoma dobar cvet za sebična i posesivna lica. Vervein je idealan za uklanjanje stresa, dobra je podrška idealistima i preteranim entuzijastima. Vine je za dominantne ljude, ali i one koji su skloni tome da upravljaju drugima. Beech je Bahov preparat za lica koja imaju netoleranciju prema različitostima. Rock Water je za one koji imaju preteranu samokontrolu i mentalnu rigidnost Za sve urgentne situacije tu je je veoma popularni Rescue Remedi preparat prve pomoći koji treba da uvek imate u svojoj kućnoj apoteci, ali i da ga nosite sa sobom ma gde god da krenete. Zakažite stručnu konsultaciju, pozovite HERBADA info centar +381 62 17 97 437 (VIBER)
   |   

   Prvo poglavlje:  Predmet ove knjige nije da umeće isceljenja predstavi kao nešto nepotrebno, upravo suprotno, ponizno se nadam da će ovo biti vodič onima koji teže da u sebi spoznaju istinsko poreklo svojih tegoba, kako bi pomogli sebi u sopstvenom isceljenju. Štaviše, nadam se da će knjiga ohrabriti medicinske radnike, one u religioznim redovima i sve one koji nose humanost u srcu da udvostruče sopstvene napore u traganju za otklanjanjem ljudske patnje, približavajući se trenutku kada će pobeda nad bolešću biti konačna.

 

Glavni razlog neuspeha moderne medicine je taj što se bavi posledicama, a ne uzrocima bolesti. Vekovima je pravoj prirodi bolesti davano materijalno svojstvo i time joj je data prilika da širi svoj štetan uticaj jer nije sankcionisana u svom začetku. Ovakva situacija je slična neprijatelju koji je čvrsto utvrđen u brdima i konstantno organizuje gerilske pohode, dok su ljudi, ignorišući utemeljeno naoružanje, okupirani popravljanjem oštećenih kuća i sahranjivanjem žrtava napada i ubistava. Generalno govoreći, takva je situacija i u medicini danas; ništa više no krpljenje napadnutih i sahranjivanje stradalih, bez razmišljanja o pravom uporištu.

Bolest nikad neće biti izlečena ili iskorenjena sadašnjim medicinskim metodama iz prostog razloga što bolest u svojoj biti nije materijalna. Ono što mi tumačimo kao bolest je konačni ishod procesa u telu, krajnji rezultat dubokog i trajnog delovanja sila bolesti. Čak i da medicinska sredstva naizgled uspešno deluju, to nije ništa više od trenutnog olakšanja, sve dok se ne otkloni pravi uzrok bolesti.

Moderan pristup u medicinskoj nauci je značajno povećao moć bolesti pogrešnim tumačenjem njene prave prirode i koncentrisanjem na materijalan pristup telu. Kao prvo, ljudima se skreće pažnja sa istinskog porekla bolesti, a shodno tome i sa efektivnih metoda napada; kao drugo, bolest se vezuje isključivo za čovekovo telo, čime se umanjuje nada za oporavak i hrani moćan strah od bolesti, koji nije ni trebalo da postoji.  

Bolest je u suštini posledica konflikta između duše i uma i nikad neće biti iskorenjena ako se ne udruže mentalni i duhovni napori. Takvi napori, ako se primenjuju pravilno i sa razumevanjem, kao što ćemo videti kasnije, mogu da izleče i spreče bolest tako što otklanjaju najranije uzroke. Svaki napor usmeren isključivo na telo može samo površno da umanji štetu, a tu nema leka, pošto je uzrok i dalje funkcionalan i može u svakom trenutku ponovo da se pojavi u nekom drugom obliku.

Zapravo, u mnogo slučajeva, prividan oporavak je štetan zato što skriva od pacijenta pravi uzrok njegove tegobe i, u zadovoljstvu prividno obnovljenog zdravlja, neprimećeni faktor bolesti može da dobije na snazi. Suprotno ovim slučajevima, postoje osvešćeni pacijenti ili oni kojima poneki mudar lekar ukaže na prirodu delovanja neprijateljskih duhovnih i mentalnih sila, čiji rezultat nazivamo bolešću u fizičkom telu.

Ako pacijent pokuša da neutrališe te sile, čim započne taj proces  Ako pacijent pokuša da neutrališe te sile, čim započne taj proces – zdravlje se poboljšava, a kada se proces završi, bolest nestaje. Ovo je pravo isceljenje – napad na uporište, odnosno, na samu bazu uzroka patnje.  

Haneman, začetnik homeopatije, jedan od retkih koji nije koristio fizička sredstva u modernoj medicini, je, ostvarenjem blagotvorne ljubavi prema Tvorcu i božanskom koje obitava u svakom čoveku, i proučavanjem bolesti njegovih pacijenata i njihovog mentalnog stava prema životu i okolini, u carstvu prirode tragao za preparatima koji neće samo isceliti telo nego će u isto vreme i poboljšati mentalno stanje. Neka oni pravi lekari koji nose humanost u srcu proširuju i razvijaju njegova saznanja.  

Petsto godina pre Hrista pojedini lekari drevne Indije, koji su radili pod uticajem Bude, doveli su umetnost isceljenja do savršenstva, tako da su mogli da izbegnu operacije, iako su one bile efikasne kao i danas, ako ne i više. Ljudi kao što su Hipokrat i njegovi veliki ideali o isceljenju, Paracelzus i njegova uverenost u božansko u čoveku i Haneman i njegovo shvatanje da bolest započinje u sferi iznad fizičke – svi oni su znali pravu prirodu patnje i lek za nju. Koliko bi patnje, u poslednjih 20 ili 25 vekova, bilo sprečeno samo da su se pratila učenja ovih velikih majstora svojih veština!

Ali, kao i u drugim oblastima, materijalizam je suviše snažno pronikao u zapadni svet i to u tako dugom periodu da su se stavovi neistomišljenika izdigli iznad učenja onih koji su znali istinu.  Treba napomenuti da je bolest, ma koliko okrutno delovala, sama po sebi korisna i dobra za nas i ako se pravilno tumači, odvešće nas do naših suštinskih grešaka. Ako se leči na pravi način, bolest će biti razlog za otklanjanje tih grešaka i pomoću nje ćemo postati bolji i snažniji nego pre. Patnja služi da nam ukaže na lekciju koju nismo uspeli da naučimo na neki drugi način. Ona ne može biti iskorenjena dok se ta lekcija ne nauči.   

Takođe, treba napomenuti da kod onih koji razumeju i koji su sposobni da dokuče značaj uznemirujućih simptoma, bolest može biti sprečena pre njenog napada ili prekinuta u najranijem stadijumu, ako se preduzmu pravilni duhovni i mentalni napori. Ne treba očajavati koliko god ozbiljna bila situacija, jer činjenica da je pojedincu ipak podaren fizički život ukazuje na to da ima nade tamo gde Duša vlada.    

 

Prevod: Dragana Matić, Bojana Grče i Marija Šaranović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner