mr ph Dragana Milovanović

Licencirani praktičar Bahovog isceljenja

+381-62-17-97-437

BAHOVE KAPI
Dobro došli u HERBADA carstvo u kom se nalazi čak 38 Bahovih cvetnih preparata. Predstavljamo vam svaki cvet pojedinačno. Rock Rose je namenjen svima onima koji su užasnuti, imaju ekstremni strah i paniku. Mimulus je odličan za svakodnevne strahove, on je preparat za hrabrost. Cherry Plum je za one koji osećaju da gube kontrolu nad sobom i imaju strah da bi zbog toga mogli da povrede sebe i druge. Aspen otklanja strah i strepnju iz nepoznatog razloga. Red Chesnut je idealan za lica koja osećaju strepnju, strah ili brigu za svoje bližnje. Cerato je cvet za one koji nisu sigurni u svoju procenu i odluku. Sclerantus pomaže neodlučnim i nesigurnim licima koja imaju nedostatak ravnoteže. Gentian je super cvet za obeshrabrenost pred preprekom ili izazovom. Gorse je preparat za neosnovanu bezbrižnost, pesimizam i one koji govore "o kakva korist od toga". Hornbeam uklanja umor koji nastaje samim razmišljanjem o budućim obavezama. Wild Oat je super cvet za ljude koji su nesigurni po pitanju šta bi radili u životu. Clematis je Bahov cvet za one koji su opterećeni sanjarenjem o budućnosti, ali za lica koja osećaju ravnodušnost, pospanost, dekoncentraciju. Honeisucle cvet je namenjen onima koji žive u prošlosti. Wild Rose uspešno otklanja apatiju, malodušnost, i pomaže da se prepustite svemu što se događa. Olive je za totalnu iscrpljenost i gubitak energije, ali i  za nastali umor posle nekog napora. White Chesnut pomaže ljudima da se reše brige, stalnih misli kojih bi se rado oslobodili, a ne mogu. Mustard je cvet za naglu depresiju i mračno raspoloženje bez ikakvog razloga. Chesnut Bad je idealan za sve one koji imaju sklonost ka ponavljanju grešaka, ali i nesposobnost da iz njih nauče važne lekcije. Water Violet pomaže povučenim ljudima, ali i onima koji su ponosni, rezervisani, samodovoljni. Impatiens je odličan preparat za nestrpljive i ubrzane ljude, uklanja razdražljivost, jaku unutrašnja napetost i pomaže nam da postanemo strpljivi. Heather je cvet za ljude koji su opsednuti sobom i koji pričaju samo o sebi. Agrimoni je veoma dobar preparat za unutrašnju bol i patnju koju postepeno uklanja iz vaše duše. Centauri je Bahov cvet namenjen ljudima koji ne znaju reći ne. Walnut je ekstra preparat za zaštitu od promena i spoljnih uticaja. Holi uklanja sve vidove agresije prema drugima, ljubomoru, mržnju, sumnjičavost, inat, zlobu. Larch je namenjen svima koji imaju neizgrađeno samopouzdanje. Pine je cvet za osećaj krivice i preteranu odgovornost. Elm je odličan za akutnu krizu samopouzdanja. Sweet Chesnut je za slomljena srca, očaj, kada čovek misli da nema izlaza i kada oseća unutrašnju bol. Star of Betlehem je Bahov cvet za šok i tugu posle gubitka ili lične traume. Willow je za one koji su skloni samosažaljenju, krivljenju drugih, ogorčenosti. Oak je cvet za snažne i sposobne ljude koji prelaze svoje granice. Crab Apple je namenjen onima koji su nezadovoljni svojim izgledom i koji su opterećeni čistoćom. Chicori je veoma dobar cvet za sebična i posesivna lica. Vervein je idealan za uklanjanje stresa, dobra je podrška idealistima i preteranim entuzijastima. Vine je za dominantne ljude, ali i one koji su skloni tome da upravljaju drugima. Beech je Bahov preparat za lica koja imaju netoleranciju prema različitostima. Rock Water je za one koji imaju preteranu samokontrolu i mentalnu rigidnost Za sve urgentne situacije tu je je veoma popularni Rescue Remedi preparat prve pomoći koji treba da uvek imate u svojoj kućnoj apoteci, ali i da ga nosite sa sobom ma gde god da krenete. Zakažite stručnu konsultaciju, pozovite HERBADA info centar +381 62 17 97 437 (VIBER)
   |   

Ono što mi znamo kao bolest je kranji stadijum mnogo dubljeg poremećaja i da bismo osigurali potpuni uspeh lečenja moramo da uvidimo da bavljenje samo krajnjim ishodom ne garantuje uspeh terapije, ukoliko se osnovni uzrok ne otkloni.

 

Postoji jedna osnovna greška koju čovek može da napravi, a to je korak protiv Jedinstva: ovo potiče od samoljublja. Takođe, možemo reći da postoji više nego jedan osnovni bol, nelagodnost ili bolest. I kako delovanje protiv Jedinstva može biti podeljeno na različite vrste, tako i bolest – koja predstavlja rezultat ovog delovanja – može biti podeljena u glavne kategorije, po odgovarajućim uzrocima.

Sama priroda bolesti biće korisna smernica pri otkrivanju vrste delovanja protiv božanskog zakona Ljubavi i Jedinstva.

Ako u svojoj prirodi imamo dovoljno ljubavi za sve stvari, onda ne možemo naneti zlo zato što će ta ljubav da nas spreči da fizički ili mentalno naškodimo nekome. Ali mi još uvek nismo dostigli taj nivo savršenstva; da jesmo, ne bi bilo potrebe za našim postojanjem ovde. Svi mi težimo i napredujemo ka tom nivou i oni koji pate u duši ili telu vođeni su, Ono što mi znamo kao bolest je kranji stadijum mnogo dubljeg poremećaja i da bismo osigurali potpuni uspeh lečenja moramo da uvidimo da bavljenje samo krajnjim ishodom ne garantuje uspeh terapije, ukoliko se osnovni uzrok ne otkloni.

Postoji jedna osnovna greška koju čovek može da napravi, a to je korak protiv Jedinstva: ovo potiče od samoljublja. Takođe, možemo reći da postoji više nego jedan osnovni bol, nelagodnost ili bolest. I kako delovanje protiv Jedinstva može biti podeljeno na različite vrste, tako i bolest – koja predstavlja rezultat ovog delovanja – može biti podeljena u glavne kategorije, po odgovarajućim uzrocima.

Sama priroda bolesti biće korisna smernica pri otkrivanju vrste delovanja protiv božanskog zakona Ljubavi i Jedinstva.

Ako u svojoj prirodi imamo dovoljno ljubavi za sve stvari, onda ne možemo naneti zlo zato što će ta ljubav da nas spreči da fizički ili mentalno naškodimo nekome. Ali mi još uvek nismo dostigli taj nivo savršenstva; da jesmo, ne bi bilo potrebe za našim postojanjem ovde. Svi mi težimo i napredujemo ka tom nivou i oni koji pate u duši ili telu vođeni su, samom patnjom, ka tom savršenom stanju.

Ako bismo protumačili tu patnju pravilno, ne samo da bismo ubrzali svoje korake ka tom cilju, nego bismo poštedeli sebe tegoba i bolesti. Od trenutka kada usvojimo lekciju i eliminišemo grešku, neće biti potrebe za daljom borbom protiv patnje jer moramo zapamtiti da je ona, sama po sebi, pre svega korisna, da nam ukazuje na to da idemo pogrešnim putem i istovremeno ubrzava naš napredak ka veličanstvenom savršenstvu.

Prave primarne bolesti čoveka su mane poput ponosa, okrutnosti, mržnje, samoljublja, neznanja, nestabilnosti i pohlepe; i ako svaku od njih razmotrimo pojedinačno, uvidećemo da su u suprotnosti sa Jedinstvom.

Ove mane su prave bolesti (bolest u modernom smislu te reči) i njihovo uporno ispoljavanje čak i nakon faze razvoja kada smo ih postali svesni, dovodi do štetnog ishoda koji mi poznajemo kao bolest.

Ponos je, pre svega, posledica nedostatka svesti o čovekovoj nesavršenosti i njegovoj apsolutnoj zavisnosti od Duše, i o tome da nije čovek taj koji je zaslužan za svaki postignut uspeh, već je to blagoslov dat od strane božanskog u nama. Kao drugo, ponos je posledica pogrešnog osećaja sopstvene veličine – sopstvene sićušnosti u celokupnom božijem planu.

Kako ponos uporno odbija da se ponizno povinuje i prepusti volji velikog Tvorca, on tako dela suprotno Njegovoj volji.

Okrutnost je negiranje jedinstva svega i nemogućnost spoznaje da se svako delo koje šteti drugome suprotstavlja celini i stoga ugrožava Jedinstvo. Nijedan čovek ne bi činio zlo onima koji su mu bliski i dragi, a po zakonu Jedinstva moramo da se razvijamo dok ne shvatimo da nam svi, kao deo celine, moraju postati bliski i dragi, tako da i oni koji nas povređuju, u nama izazivaju samo osećaj ljubavi i emaptije.

Mržnja je suprotna ljubavi, zakonu stvaranja. Suprotna je božanskom planu i predstavlja nepriznavanje Tvorca; vodi nas samo do takvih dela i misli koja su štetna po Jedinstvo i koja su suprotna onome što nalaže ljubav.

Samoljublje je takođe negiranje Jedinstva i dužnosti koju imamo prema našim bližnjima, stavljajući sopstvene interese ispred dobrobiti čovečanstva i brige i zaštite onih koji su oko nas.

Neznanje je nemogućnost učenja, odbijanje da se vidi istina kada nam se pruži prilika, vodi nas do mnogih loših dela koja jedino mogu da opstanu u tami i koja nisu moguća kada je oko nas svetlost istine i znanja.

Nestabilnost, neodlučnost i slaba volja dovode do toga da osoba odbija da njome vlada svevišnje Ja, što vodi ka izdaji drugih zbog sopstvenih slabosti. Takvo stanje ne bi bilo moguće kada bismo u sebi imali znanje o nepobedivom, neosvojivom božanskom, koje u stvari predstavlja nas.

Pohlepa vodi u želju za moći. Ona predstavlja negiranje slobode i individualnosti svake duše. Umesto da prepozna da je svako od nas ovde da bi se slobodno razvijao u okviru svojih mogućnosti koje nalaže sama duša, da bi obogatio osobenost i delao slobodno i neometano, pohlepna osoba želi da vlada, ukalupi i naređuje, prisvajajući tako moć Tvorca.

Ovo su primeri prave bolesti, poreklo i baza sve naše patnje i bola. Svaka od ovih mana, ako uporno dela protiv glasa svevišnjeg Ja, stvoriće konflikt koji nužno mora da bude reflektovan na fizičko telo i time stvara svoj specifičan tip oboljenja.

Sada možemo da uvidimo da će nas svaki tip bolesti od koje eventualno bolujemo voditi u otkrivanje greške koja se krije iza naše patnje. Na primer, ponos, koji predstavlja aroganciju i rigidnost uma, izazvaće one bolesti koje stvaraju rigidnost i ukrućenost tela.

Bol je rezultat okrutnosti gde pacijent kroz sopstvenu patnju uči da okrutnost ne prenosi na druge, bilo u fizičkom ili mentalnom pogledu. Kazne za mržnju su usamljenost, nasilna, nekontrolisana narav, mentalni nervni napadi i stanja histerije.

Bolesti introspekcije – neuroza, neurastenija i slična stanja koja oduzimaju životu toliko radosti – posledica su preteranog samoljublja.

Neznanje i nedostatak mudrosti stvaraju poteškoće u svakodnevnom životu i ako uz to postoji i uporno odbijanje da se vidi istina kada nam je ukazana prilika, kratkovidost i pomućenost vida i sluha dolaze kao prirodne posledice.

Nestabilnost uma utiče na telo putem raznih poremećaja koji utiču na pokret i koordinaciju.

Krajnji ishod pohlepe i dominacije drugih su takve bolesti koje će dovesti obolele do robovanja sopstvenom telu, sa željama i ambicijama koje diktira sama bolest.

Štaviše, zaraženi deo tela nije slučajno zahvaćen, to se dešava u skladu sa zakonom uzroka i posledice i još jednom će nas dovesti do spasenja. Na primer, srce, izvor života, stoga i ljubavi, je napadnuto onda kada ljubav prema čovečanstvu nije razvijena ili je pogrešno upotrebljena; obolela ruka ukazuje na pogrešan potez; mozak, centar kontrole, ako je napadnut, ukazuje na manjak kontrole u toj osobi.

Te osobe moraju da delaju kako zakon uzroka i posledice nalaže. Svi smo mi spremni da prihvatimo posledice naleta nasilne naravi ili neke iznenadne loše vesti; ako tako trivijalne stvari mogu da utiču na organizam, koliko je tek ozbiljniji i dublje ukorenjen prolongiran konflikt između duše i tela. Zapitajmo se da li posledica tog konflikta dovodi do teških poremećaja kao što su bolesti koje su danas prisutne među nama. Ali još uvek nema razloga za očajanje.

Prevencija i lek za bolest leži u otkrivanju pogrešnog u nama i iskorenjivanju greške iskrenim razvojem vrlina koje će tu grešku uništiti. To se ne postiže borbom protiv mane, nego potenciranjem njoj suprotstavljene vrline, čime će mana biti iskorenjena iz naše prirode.

 

DR BACH ( HEAL THYSELF )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner